انتشارات

                             
                                                                             
 

               

                             

                           

 
               

مدیر مسئول :  آقای مهندس شاپور رفیعی

تلفن تماس :  6-33336001  داخلی  2613

تلفن مستقیم :  33239251

تلفن همراه :  09123816087

پست الکترونیک : publication@qums.ac.ir

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - معاونت پژوهشی و فناوری

                           

 

مدیر مسئول :  آقای دکتر حمیدرضا جوادی

سردبیر : آقای دکتر سعید آصف زاده

مدیر داخلی و مسئول پاسخگویی : مهری مشاطان

تلفن تماس :  6-33336001  داخلی  2614

تلفکس :  33239256

پست الکترونیک : jresearchdpt@qums.ac.ir

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - معاونت پژوهشی و فناوری

                         

 
               

                                                           
                 

سرپرست :  خانم دکتر سحر مقبلی نژاد

کارشناس : مرضیه عسگری

دبیر : پانته آ ناظمان

تلفن تماس :  6-33336001  داخلی  2616

تلفن مستقیم :  33239251

پست الکترونیک : researchstudent@qums.ac.ir

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - معاونت پژوهشی و فناوری

                            مجله انگلیسی زبان:

The official journal of Qazvin University of Medical Sciences


 مدیر مسئول :  آقای دکتر مهدی سهمانی

سردبیر : آقای دکتر تقی ناصرپور

تلفن تماس :  33328212-028

پست الکترونیک : info@biotech-health.com

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی


                             
                                                                             
                                                                             
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 14542
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53445833 تعداد بازديد زيرپورتال: 781519 اين زيرپورتال امروز: 564 سایت در امروز: 33972 اين صفحه امروز: 3