کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1396

ردیف عنوان کارگاه تأیید License منابع Program برنامه Slides اسامی List گزارش Report خبر
Link

1

اخلاق در نشر آثار پژوهشی

 

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

مستندات

2

 

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع

 

مستندات
 

مستندات


مستندات

مستندات

مستندات


مستندات
3 جستجوی منابع الکترونیک
 
4 علم سنجی
 
5 مرور سیستماتیک
 
6 کتابدار بالینی
 
7 نگارش و انتشار مقالات علمی
 
8
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 107
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53523245 تعداد بازديد زيرپورتال: 782097 اين زيرپورتال امروز: 371 سایت در امروز: 4897 اين صفحه امروز: 1