اخبار اسلایدی
عرض تبریک حضوری عید غدیر خم کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری به دکتر سیدمهدی میرهاشمی، مدیر پژوهش دانشگاه