امور مربوط به طرح های تحقیقاتی هیأت علمی – مشترک با سایر مراکز

انواع طرح های تحقیقاتی:

- طرح های تحقیقاتی هیأت علمی
- طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت و مشترک با سایر مؤسسه ها
شرایط کلی ارائه طرح های تحقیقاتی:
- اعضای هیأت علمی باید طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیأت علمی (نمونه پرسشنامه، فایل word در پایین صفحه) تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقات محل خدمت خود ارائه نمایند. طرح­های تحقیقاتی هیأت علمی می­توانند گسترده و جامع باشند و چندین پایان نامه را پوشش دهند که مجری محترم باید طی نامه­ای که به تأیید معاونت آموزشی/ تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه رسیده باشد عنوان همه پایان نامه­ها را به معاونت پژوهشی اعلام نماید. بدیهی است هزینه­های پرسنلی مربوط به پایان نامه که واحد درسی برای اساتید راهنما، مشاور و غیره محسوب می­شود باید از هزینه کل طرح کسر گردد و طرح تمام مراحل داوری را طبق روال معمول طی نماید.
- اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در صورت تمایل به انجام طرح های تحقیقاتی مداخله ای (غیر بالینی) در قالب پرسشنامه HSR به سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مراجعه نمایند. 
- منظور از طرح­های تحقیقاتی مرتبط با صنعت یا طرح­های تحقیقاتی با سایر مؤسسه های خارج از دانشگاه، تمام طرح­های تحقیقاتی مشترک یا غیر مشترک با سازمان­های دولتی یا خصوصی است که به عقد قرارداد منجر شده باشد. در اینگونه موارد اعضای هیأت علمی می­توانند شخصاً یا با هماهنگی معاونت پژوهشی قرارداد انجام طرح پژوهشی انعقاد نمایند و یک نسخه از پرسشنامه طرح و قرارداد آن را جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارائه دهند. بدیهی است این گونه طرح­ها به شرطی جزء فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی محسوب خواهد شد که قرارداد در شورای پژوهشی مطرح شده باشد. این طرح­ها دارای تفاهم نامه­ای هستند که میزان بهره برداری از نتایج طرح را مشخص می­کند.
- دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در صورت تمایل به اجرای طرح یا پایان نامه تحقیقاتی به سایت کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.
- پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید به طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.
- سقف بودجه تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آن­ها به شرح زیر می­باشد. البته به شرط این­که محقق طرح معوقه نداشته باشد. بدیهی است این سقف از نظر تعداد و بودجه مربوط به طرح­های در دست اجرای محقق در یک مقطع زمانی است و اساتید محترم می­توانند پس از خاتمه طرح در دست اجرا، طرح بعدی را با رعایت سقف مصوب ارایه نمایند.
استاد
6 طرح تحقیقاتی
با حداکثر 75 میلیون تومان بودجه
دانشیار
4 طرح تحقیقاتی
با حداکثر 50 میلیون تومان بودجه
استادیار
3 طرح تحقیقاتی
با حداکثر 30 میلیون تومان بودجه
مربی
2 طرح تحقیقاتی
با حداکثر 15 میلیون تومان بودجه
 
تبصره 1: طرح­های استانی و ملی جداگانه تصمیم گیری خواهند شد.
تبصره 2: اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه می­توانند با رعایت سقف بودجه مصوب 1 طرح تحقیقاتی بیش­تر داشته باشند.
تبصره 3: مراکز و دانشکده­ها باید در تصویب طرح­ها، حد نصاب طرح­های در دست اجرای فرد را از نظر تعداد و بودجه رعایت نمایند و به گونه ای برنامه ریزی فرمایند که زمینه تحقیقاتی هر عضو هیأت علمی مشخص شود.

- مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله (نمونه فرم گزارش پیشرفت) و گزارش نهایی را یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد به همراه تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند (نمونه فرم تأیید ناظر).
-ناظر باید بر تمام مراحل اجرای طرح، به خصوص رعایت اصول اخلاقی نظارت کامل داشته باشد.
-اعلام میزان ساعت فعالیت پژوهشی بر اساس درصد پیشرفت طرح در دست اجرا یا طرح­های خاتمه یافته و همچنین تقسیم ساعات کار پژوهشی به نسبت مجریان طرح، صرفاً طبق پروپوزال به وسیله فرم مربوطه توسط ناظر گواهی می­گردد و معاونت پژوهشی دانشگاه پس از بررسی، اعلام نظر می­نماید. توضیح این که اعضای هیأت علمی که کسری واحد آموزشی دارند و مشمول ساعات پژوهشی می­شوند، پس از خاتمه طرح مشمول 30 درصد پژوهشی افزایش حق تمام وقتی از محل این گونه طرح ها نمی­شوند. در ضمن طرح­های مذکور مشمول ردیف 5 بند 6 آیین نامه تمام وقتی اعضای هیأت علمی مصوب 27/1/92 نمی­شوند.
-در مواردی که مجری طرح تحقیقاتی، مقاله/ مقالات چاپ شده منتج از طرح به تعداد مذکور در فرم قرارداد انجام طرح تحقیقاتی ارائه نماید، نیازی به گزارش نهایی نمی­باشد(ناظر طرح تحقیقاتی باید تأیید کند که مقالات منتج از طرح تحقیقاتی اهداف کلی طرح را پوشش داده اند).
-در مواردی که مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از طرح وجود ندارد، گزارش نهایی به همراه برگه اعلام وصول مقاله به شرح زیر لازم می­باشد. بدیهی است در مورد خاتمه اینگونه طرحها،شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم خواهد گرفت.  
-گزارش نهایی باید شامل جلد، صفحه فهرست مطالب، چکیده ساختاری، مقدمه، اهداف، مواد و روش­ها، – یافته­ها، بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها) و مراجع باشد. مراجع باید براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده در متن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش قید شود.
-گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.
مراحل اجرایی:
-بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران
-مطرح شدن در شورای مربوطه
-ابلاغ نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح
-طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم
-ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب
-عقد قرارداد پژوهشی
-پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (نمونه فرم درخواست هزینه های مواد و وسایل طرح)
- ارائه گزارش نهایی به همراه مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح. گزارش نهایی پس از تأیید ناظر، چهار مرحله اول را طی می­نماید و در صورت تصویب، طرح خاتمه یافته اعلام و مابقی بودجه مصوب پرداخت می شود (فرم درخواست باقیمانده بودجه طرح)
-رعایت موازین اخلاقی در پژوهش الزامی است و مجریان باید حتماً قبل از اجرای طرح های تحقیقاتی، اصول اخلاقی را مورد توجه قرار دهند(سایت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه).
حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی:
عطف به بند بیست و شش مصوبه سومین جلسه هیأت محترم امنای دانشگاه مورخ 90/10/02 یک پنجاهم حقوق شامل دو بند ردیف اول حکم (حقوق و فوق العاده مخصوص) برای هر ساعت تحقیق.
حق الزحمه تحقیقاتی اعضای غیر هیأت علمی :
کارشناسی: 25000 ریال
- کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: 30000 ریال
- PhD، تخصص و فوق تخصص: 35000 ریال