فرم ثبت نام در کارگاه های معاونت پژوهشی - کاربر محترم؛ برای دریافت نسخه چاپی فرم روی کلمه بیشتر در پایین صفحه کلیک کنید.

لطفا با مرورگر fire fox یا chrome فرم را تکمیل نمایید
* نام
* نام خانوادگي
* رشته تحصيلي
* محل كار
* شماره تلفن همراه
* انتخاب كارگاه : اولويت اول
انتخاب كارگاه : اولويت دوم
انتخاب كارگاه : اولويت سوم
انتخاب كارگاه : اولويت چهارم
انتخاب كارگاه : اولويت پنجم
تاريخ پيشنهادي از
تاريخ پيشنهادي تا
روزهاي هفته پيشنهادي
ساعت برگزاري پيشنهادي
محل برگزاري
نوع كارگاه
كارگاه هاي گذرانده شده
کد امنیتی