وظایف :
 
 • برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در همایش های سراسری خارج از کشور
 • انجام امور مربوط به تأسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده (کسب موافقت اصولی و قطعی مراکز)
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی سالانه واحدهای حمایت از توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه
 • انجام امور غیر فنی زیر پورتال معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه
 • انجام امور مربوط به بانک های اطلاعاتی کارگاه های پژوهشی و همایش های علمی دانشگاه
 • برگزاری سمینارهای سراسری داخلی ، ملی و بین المللی
 • برگزاری جشنواره ها و همایش های پژوهشی
 • انجام امور فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به روابط عمومی معاونت
 • انجام کلیه مکاتبات لاتین معاونت
 • مشارکت در تدوین و پایش برنامه استراتژیک و اهداف خرد سالانه معاونت

کارگاههای مرتبط با پژوهش :


مقاله نویسی ـ گزارش نویسی ـ روش تحقیق مقدماتی ـ روش تحقیق کیفی ـ ده گام پژوهش HSR ـ توانمند سازی زنان در مهارتهای زندگی ـ توانمندسازی کارشناسان-روش نگارشC.V ـ کارگاه پژوهشیاری ـ تکنیکهای پژوهشهای آزمایشگاهی ـ تفکر انتقادی و ...

مراحل اجرایی :

 
 • متقاضی با توجه به رعایت پیش نیاز کارگاهها تقاضای کتبی خود را شخصاً‌ یا از طریق دانشکده یا مسئول واحد به این دفتر ارسال نماید.
 • معاونت به طور معمول برنامه کارگاهها را در سطح دانشگاه طی اطلاعیه های متعدد اطلاع رسانی نموده و ثبت نام می نماید.
 • صدور گواهی کارگاهها منوط به ارائه کار پایانی می باشد.
 • هر شرکت کننده فقط یکبار در هر کارگاه می تواند شرکت نماید.
 • سمینارهای سراسری که توسط معاونت پژوهشی یا کمیته تحقیقات دانشجویی اجرا گردد توسط این واحد پشتیبانی اجرایی می شود.

شرکت در همایشهای داخل کشور :


شرایط و هزینه مربوط به شرکت اعضای هیات علمی از طریق دانشکده مربوطه بررسی و پرداخت می شود.
 

کارکنان شاغل در این واحد :

 
خانم زهرا دربهانی نژاد کارشناس
خانم زینب اسدی کمک کارشناس
شماره تماس مستقیم 33357039
شماره تماس مستقیم 6-33336001  داخلی 2666 - 2665 - 2664
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 14182
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61130020 تعداد بازديد زيرپورتال: 922109 اين زيرپورتال امروز: 712 سایت در امروز: 52484 اين صفحه امروز: 1