نام و نام خانوادگی : رضا قدمی  
         
پست الکترونیک :
 
     

تلفن تماس مستقیم : 33337006 (28) (98+)

شماره تماس داخلی :  2600

 

 

شرح وظایف :

 
1-       پاسخگویی به مراجعین
2-       دریافت و ارسال پیام های تلفنی، فکس و یاداشت ها
3-       دریافت و پیگیری دستورات صادره و ارائه گزارش و نتایج حاصله از آن به مدیریت
4-       تنظیم و تعیین اوقات ملاقات با معاون با هماهنگی قبلی
5-       تنظیم وقت جلسات و ترتیب مقدمات تشکیل آن
6-       تنظیم امور دفتری معاون
دیرخانه محرمانه
1-       انجام امور دبیرخانه "ثبت و صدور نامه ها"
2-       انجام ارسال نامه های صادره و ارسال آن به واحد مربوطه
3-       ثبت نامه های محرمانه "وارده و صادره دبیرخانه"
4-       حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و تهیه فهرست بر اساس روش تعین شده
5-       تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آن
مسئول اموال
1-       نظارت به تحویل و تحول اموال منقول حوزه مربوطه
2-       تهیه برچسب جهت کلیه اموال معاونت
3-       صورت برداری از اموال اتاق ها
4-       ورود اطلاعات و آمار کلیه اموال در سیستم کامپیوتر
5-       ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی با مسئولیت مربوطه
6-       نظارت و تهیه صورت بر پروانه های خروجی اموال
7-       نگهداری و حساب اموالی امانی از سایر واحدها
8-       نگهداری و انتقال اموال اسقاطی تا تعیین نهایی
9-       رسیدگی به اموال مسروقه یا کم شده تا نتیجه نهایی
10-   نظارت بر اموال واحد ها و تهیه سیاهه هر اطاق و نصب آن در هر اطاق
 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3712
تعداد بازديد کنندگان سايت: 64657952 تعداد بازديد زيرپورتال: 985119 اين زيرپورتال امروز: 932 سایت در امروز: 23598 اين صفحه امروز: 2