شرايط كلي :
- انتخاب پژوهشگر نمونه در مناسبت هاي مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده عضو هيات علمي است.
 
مراحل اجرايي :
-  اعضاي هيات علمي هر دانشكده بايد مستندات فعاليت هاي پژوهشي خود را به صورت سه ماهه به رابطين پژوهشي دانشكده خود ارائه نمايند.
-  در حال حاضر مستندات شامل موارد زير مي باشد:
  •   كپي قرارداد انجام طرح تحقيقاتي با ساير سازمانها
  •    كپي چكيده مقاله چاپ شده در مجله هاي علمي – پژوهشي داخلي و خارجي به انضمام شناسنامه و جلد مجله
  •   كپي خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه كنگره به انضمام جلد كتابچه و گواهي شركت
  •    كپي جلد و شناسنامه كتاب هاي تاليفي به همراه يك نسخه از كتاب
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2188
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53555619 تعداد بازديد زيرپورتال: 782861 اين زيرپورتال امروز: 1032 سایت در امروز: 37271 اين صفحه امروز: 1