بانک های اطلاعات پزشکی
منابع الکترونیکی در دسترس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
اطلاعیه های مهم

  بنابر اعلام معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت... دسترسی به پایگاه بانک اطلاعاتی Ulrich که  دربرگیرنده اطلاعات بیش از 300،000 عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی، پژوهشی و نیز روزنامه‌های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.com برقرار گردیده است. اطلاعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله، ISSN، موضوع مجله، آدرس اینترنتی و پستی مجله، وضعیت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قیمت و بانک‌های اطلاعاتی نمایه‌کننده مجله مربوطه است

منابع الکترونیکی رایگان


 
   لیست منابع الکترونیکی 
 

Trial

E-Book  Atlases

E-Journal

Databases

Databases
 

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی