اخبار
رتبه پانزدهم در بین کلیه دانشگاه های علوم پزشکی در فعالیت های پژوهشی توسط پایگاه «ISC»
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نتایج رتبه بندی پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران در سال 1392 را منتشر کرد. در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با سه رتبه ارتقاء، نسبت به سال قبل، در مقام پانزدهم قرار گرفته است.
دانشگاه هایی که رتبه اول تا چهاردهم را بدست آورده اند، عبارتند از: دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهید بهشتی – شیراز – اصفهان – تبریز – مشهد - اهواز – مازندران – کرمان – بقیه ا.. (عج) – ایران – یزد – همدان و گیلان.
لازم به ذکر است کسب رتبه فوق در کنار فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی، حاصل جمع آوری و
دسته بندی و بارگزاری اصلاعات پژوهشی توسط کارشناسان در پایگاه
ISC می باشد.