اخبار
هشتاد و هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه
خرداد ماه امسال 12 طرح تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه، مطرح و پس از بررسی نظرات داوران مورد تصویب قرار گرفت. همچنین 35 طرح تحقیقاتی دانشجویی، دستیاری، تحصیلات تکمیلی و دکترای عمومی نیز در این جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای کمیته قرار گرفت.