اخبار
دومین سمینار یکروزه سراسری روزه داری و سلامت برگزار شد
بسیج جامعه پزشکی قزوین با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک سوم تیر ماه سمینار یکروزه روزه داری و سلامت را برگزار نمود. در این سمینار تعداد 160 مقاله دریافت شد که 6 سخنرانی و 28 پوستر به مرحله ارائه رسیدند. در این سمینار محورهای آداب روزه داری در اسلام توسط حجت الاسلام عسگری غنچه، محور روزه داری در سالمندان توسط دکتر فاطمه محمدی، محور روزه داری و طب سنتی توسط دکتر مرضیه سیاهپوش، محور روزه داری و بارداری و شیردهی توسط خانم فاطمه رنجکش، محور روزه داری و گوارش توسط دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی، محور روزه داری در دیابت توسط دکتر امیر ضیایی ارائه گردید. در پایان سمینار از بین پوسترهای ارائه شده 3 پوستر منتخب شدند که عبارتند از: مقاله خانم دکتر سیاهپوش، مقاله آقای دکتر جلیل عظیمیان و مقاله خانم مراحل، و جوایز خود را از کمیته علمی و دبیر علمی سمینار دریافت کردند. همچنین اطلاعات کافی در خصوص تغذیه در ماه رمضان بصورت پمفلت در اختیار کلیه شرکت کنندگان که بالغ بر 300 نفر می شدند، قرار گرفت. این سمینار دارای امتیاز بازآموزی و امتیاز آموزشی ویژه کلیه کارکنان دانشگاه بود.