كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه ها
بازديدها
جستجو
فوتر
لوگو
محتوای صفحه داخلی
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار

دسترسی به اطلاعات کتابشناختی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در راستای برنامه های استراتژیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور سازماندهی به تحقیقات حوزه علوم پزشکی کشور و با توجه به بروز رسانی و درج اطلاعات پایان نامه های انجام گرفته در دانشگاه قزوین در سامانه کشوری مربوطه، این امکان برای کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و نیز علاقه مندان به پژوهش فراهم گردیده است که بتوانند به اطلاعات کتابشناختی کلیه پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و نیز سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور دسترسی یابند. بدیهی است این بانک اطلاعاتی می تواند راهنمای بسیار مطلوبی در طراحی و انجام پژوهش های آتی و بررسی روند توسعه علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.

 

لینک دسترسی به اطلاعات کتابشناختی

بيشتر