كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه ها
بازديدها
جستجو
فوتر
لوگو
محتوای صفحه داخلی
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اطلاعیه ها

رییس و اعضای «مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان» دانشگاه معرفی شدند

با ابلاغ دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، رییس و اعضای «مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان» دانشگاه منصوب شدند.

به موجب این ابلاغ ها و با حفظ سمت و ردیف سازمانی، دکتر شبنم جلیل القدر ( دانشیار عضو هیأت علمی و متخصص اطفال) به عنوان رییس مرکز  و  دکتر مصطفی نوروزی (دانشیار عضو هیأت علمی و دارای مدرک ph.D علوم تغذیه) و دکتر حسن جهانی هاشمی ( دانشیار عضو هیأت علمی و دارای مدرک ph.D آمار حیاتی) به عنوان اعضای تمام وقت، معرفی شدند.

همچنین دکتر فاطمه صفاری ( دانشیار عضو هیأت علمی و فوق تخصص غدد اطفال) و دکتر آمنه باریکانی ( دانشیار عضو هیأت علمی و دارای مدرک دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی) به عنوان اعضای نیمه وقت، منصوب شدند.

گفتنی است، این انتصاب ها، روز 26 آذر 1393 برای مدت دو سال و به پیشنهاد دکتر تقی ناصرپور فریور، معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه انجام شد. پیش از این نیز روز 18 تیر 1392 موافقت اصولی تأسیس این مرکز از وزارت بهداشت، گرفته شد و روز ششم مهر 1393 ، نشست شورای عالی مرکز برگزار شد.

بيشتر