اخبار
بازدید سرزده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از «میز خدمت» در ستاد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1397/10/12 چهارشنبه

محمدحسین شیرعلی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه با همراهی امامقلی کارشناس آن حوزه و حاج رضایی نماینده بازرسی از چگونگی روند فعالیت‌های میز خدمت در ستاد معاونت پژوهشی دانشگاه، بازدید کردند.    

این بازدید که در یازدهمین روز زمستان 97 و با حضور حمید ازمیری مسئول امور عمومی و مهشید کلانتری مسئول میر خدمت این معاونت انجام شد، پس از تشریح و بررسی وضعیت موجود و فعالیت‌های انجام شده مرتبط با میز خدمت، اهداف، برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارجاع رجوع، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مراجعین و ارائه راهکارهای ممکن در این رابطه، از موضوعات مورد گفتگو در این بازدید بودند.

گفتنی است؛ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در بین سایر حوزه‌ها به عنوان اولین واحد اقدام‌کننده در این زمینه، از اردیبهشت ماه سال جاری در این مقوله گام برداشته و از پیشگامان در این عرصه می‌باشد.