اخبار
اخذ گواهی دانش بنیان توسط عضو فعال واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/1/17 شنبه

مهندس علیرضا عباسپور عضو فعال واحدهای فناور مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرعامل شرکت طب گستر تریتا، گواهی دانش بنیان را از معاونت فناوری ریاست جمهوری برای دستگاه «بیورآکتور هوشمند» حاوی شیکر انکوباتور یخچال‌ با کنترل از راه دور» اخذ کرد.

شرکت طب گستر تریتا از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی این دانشگاه می‌باشد که در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند.

گفتنی است؛ پیش از این نیز دکتر حمید کاریاب مدیر عامل شرکت اطلس آب گستر سارینا برای دو دستگاه؛ بی‌خطرسازی گندزداهای مستعمل بیمارستانی و استخراج ترکیبات آلی از آب، موفق به اخذ گواهی دانش بنیان شده بود.