اخبار
برای اعضای هیأت علمی، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارگاه آموزشی Case Report» برگزار شد

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، کارگاه آموزشی با عنوان Case Report (گزارش مورد) را برگزار کرد.

موضوعاتی که در این کارگاه عنوان شد؛ ارائه نکات کلیدی درباره نقش گزارش مورد در مقالات، در نظر گرفتن هرم برای آن، تشریح «هرم شواهد» و جایگاه گزارش مورد در این هرم، مواردی که گزارش مورد می‌تواند خیلی باارزش باشد، لزوم انتشار این گونه مقالات و واکنش سردبیران مجلات نسبت به آن، مطالعه‌هایی که می‌توانند به صورت کیس ریپورت باشند و چگونگی زمینه این مطالعات بودند.

     دکتر سینا عبدالله زاده، عضو هیأت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی آموزش کارگاه‌ را در قالب مباحث فوق، روز سه‌شنبه 4 دی 97 به در محل سالن اجتماعات این مرکز، به عهده‌ داشت.

با توجه به استقبال حاضرین، دکتر عبدالله زاده به تداوم این قبیل کارگاه ها به صورت ماهانه تأکید کرد و در پایان، به سؤالات طرح شده حاضرین پاسخ داد.

 

نسخه قابل چاپ