اخبار
نشست هم اندیشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

   سومین نشست هم‌اندیشی پژوهشی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای عملکرد پژوهشی، روز دوشنبه 17 دی 97 در دفتر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد.

   دکتر امیر پیمانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به جایگاه فعلی پژوهشی دانشگاه در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس سامانه علم سنجی هیأت علمی دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیان رتبه‌بندی فعالیت‌های پزوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال گذشته پرداخت و به تقویت و ارتقاء رتبه پژوهشی دانشگاه تأکید کرد.

در ادامه، مدعوین پیشنهادهای خود را در این راستا مبنی بر انجام طرح‌های چندمنظوره، قوی‌تر کردن شوراهای پژوهشی، انتخاب موضوع مناسب برای طرح‌های تحقیقاتی، انجام مطالعات مروری و ... مطرح کردند

در پایان مقرر شد پیشنهادهای فوق در جلسه آتی شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.

   در نشست فوق، معاونین پژوهشی دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامایی و بهداشت و پیراپزشکی و رؤسای مراکز تحقیقات سلولی و مولکولی، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، رشد کودکان، ایمنی محصولات بهداشتی و میکروب‌شناسی پزشکی، معاون پژوهش و فناوری، مدیر امور پژوهشی و کارشناس مسؤول امور پژوهش دانشگاه حضور داشتند.

نسخه قابل چاپ