اخبار
دنیای علم، بر اساس اعتماد است

به گفته دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملّی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، در شهر قزوین گفت: دنیای علم بر اساس اعتماد بنا شده است.

استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد که اخلاق در پژوهش، یک موضوع در خلاء نیست، موضوع در انتشار نیست، مسأله در جایی وجود داشته و ما موضوع را در انتشار دیدیم، باید زمینه‌های مسأله را از بین ببریم، پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد، نهادهای سیاست‌گذار تأثیرگذارند که در این مسیر بهتر است نقطه اثر را تعریف کنیم.

 

همه چیز، نیازمند خِرد، خِرد نیازمند آزمون

ایشان با ذکر این نکته که روال یک پژوهش نوشتن پروپوزال است و یک پژوهش را باید با طی کردن مراحل استاندارد به ثمر رساند، ضمن برشمردن مراحل آن در پنج بخش، اظهار کرد: کار اصلی یک پژوهشگر شناخت و ارائه سؤالات خوب است.

دکتر شمسی ضمن تأکید بر لزوم تغییر فرهنگ علمی و آکادمیک، درباره نقش فضای دانشگاهی و همکاران، ایجاد عرف علمی درست و میزان قبح آن و علاج واقعه سخن گفت. از دیگر مباحث ارائه شده دکتر شمسی در این برنامه، ملاک های نویسندگی و سرقت ادبی بود.

این برنامه، روز 16 بهمن 1397 با حضور اساتید پژوهشگر و کارشناسان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

نسخه قابل چاپ