اخبار
کارگاه معرفی و شناسایی پزشک پژوهشگر در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد
 کارگاه معرفی و شناسایی پزشک پژوهشگر به دانشجویان و دستیاران در تاریخ 20 اسفند ماه 97 در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
نسخه قابل چاپ