اخبار
یکصد و هفتمین نشست کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه برگزار شد

برای بررسی 3 مورد طرح/پایان‌نامه تحقیقاتی و یک مورد تخلف پژوهشی و آیین‌نامه‌های وزارتخانه

با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضای کمیته اخلاق

دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

روز دوشنبه 11 آذر 98

نسخه قابل چاپ