اخبار
12 اردیبهشت؛ روز قلم و کتاب، روز بزرگداشت مقام استاد را گرامی می داریم

همواره جایگاه و مقام استاد در فرهنگ ایرانی-اسلامی مقامی والا و در خور تقدس است.
امروز که توانایی و دانش ما برای حفظ سلامتی و سعی پژوهشگران برای باز کردن گره‌های دانش بشری در جهت رفاه، امنیت و سلامت مردم بکار می‌رود هیچ نیست مگر به پشتوانه تلاش، علم و پشتکار اساتید گرانقدر