اخبار
برگزاری کارگاه جستجوی اطلاعات پژوهشی در محیط وب

روز شنبه  14 اردیبهشت ماه 98 
از ساعت 8 الی 14

معاونت تحقیقات و فناوری

مدرس :

دکترشهرزاد غلامی