اخبار
برگزاری کارگاه «جستجوی اطلاعات پژوهشی در محیط وب»

برای کارشناسان کوهورت دانشگاه

با تدریس شهرزاد غلامی رییس گروه اطلاعرسانی و منابع علمی

سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری

14 اردیبهشت 1398