اطلاع رسانی کارگاه ها
کارگاه های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • جداسازی وکشت فیبروبلاست، SVF و کشت کراتینوسیت و ملانوسیت و پیوند در بیماران ویتیلیگو  (23 مرداد ماه 97)
  • کارگاه دو روزه تئوری و عملی کریسپر  (23 و 24 مرداد ماه 97)
  • دومین سمپوزیوم ترمیم پوست سلول های بنیادی و پزششکی بازساختی (25 مرداد ماه 97)