اطلاع رسانی کارگاه ها
برگزاری کارگاه کیس ریپورت - نامه به سردبیر (4 دی ماه 1397)

جهت اعضای محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

تاریخ برگزاری: 1397/10/04  
 

ساعت برگزاری: 15 - 13  
 

محل برگزاری: در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
 

مدرس: جناب آقای دکتر سینا عبدالله زاده، متخصص مغز و اعصاب