اطلاع رسانی کارگاه ها
برگزاری کارگاه آموزش کار با نرم افزار مدیریت مراجع (End note)
 

روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 98 از ساعت 8 الی 11

سایت دانشکده بهداشت
 

دانلود پوستر کارگاه