اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق با تأکید بر پژوهش های مرتبط با کووید 19 (5 مرداد ماه 99)