اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
برگزاری رویداد مجازی «فناوری های نوین پیشگیری از شیوع کووید 19 و آنفلوآنزای فصلی در مراکز آموزشی» (مرداد و شهریور ماه 99)