اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق (11 اردیبهشت ماه 1400)