اطلاع رسانی کارگاه ها، همایش ها، وبینارها
وبینار فرصت‌های حمایت از پژوهش‌های علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد (13 مرداد ماه 1400)