اخبار اسلایدی
بازدید دانشجویان کمیته تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از سرای سعدالسلطنه همراه با برنامه های شاد و مفرح صدا و سیمای استان قزوین

1396/6/16 پنجشنبه