اخبار اسلایدی
تعیین وضعیت مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

1396/7/20 پنجشنبه

جلسه تعیین وضعیت اعضاء و ساماندهی وضعیت مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه اعضای هیئت مؤسس پیشنهادی توسط  دکتر زحل معرفی و مقرر شد cv آنها در اسرع وقت جهت گرفتن تأییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت پژوهش و فناوری ارسال گردد.

همچنین تأمین نیروی انسانی و انتقال فضای فیزیکی مرکز تحقیقات از بیمارستان بوعلی به بیمارستان ولایت از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه فوق بود.

این جلسه در روز چهارشنبه  19 مهر ماه 1396 با حضور دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر محمدعلی زحل، رییس مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک، دکتر سیما هاشمی پور، عضو مؤسس مرکز، دکتر مهناز عباسی، عضو هیئت علمی مرکز و دکتر سیدمهدی میرهاشمی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه برگزار شد.