اخبار اسلایدی
دومین نشست کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

1396/7/20 پنجشنبه

معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ 20 مهرماه 1396، میزبان اعضای کمیته اصلی کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دومین نشست کارگروه بود.

موضوع این نشست بحث و بررسی گلوگاه ها و موانع کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی بود.

دکتر سیدمجتبی سیدصادقی، مهندس حبیب اله چگینی، مهندس محمدعلی علویری، آقای محمدحسین شیرعلی و آقای حسین شیخی، اعضای کمیته اصلی کارگروه، دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر سیدمهدی میرهاشمی مدیر پژوهشی دانشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.