اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

1397/10/19 چهارشنبه

تاریخ برگزاری: 1397/10/20  
 

ساعت 8:30 الی 15:30
 

محل برگزاری: سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
 

مدرسان:

دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 دکتر آیت احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

(به اطلاع می رساند زمان ثبت نام در کارگاه به اتمام رسیده است)