اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه «آشنایی با نرم افزار End note»

1398/2/11 چهارشنبه

برای کارشناسان کوهورت دانشگاه

با تدریس مهندس مهران قلعه نوی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت

10 اردیبهشت 1398