اخبار اسلایدی
دکتر محمدمهدی امام جمعه سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شد

1398/8/25 شنبه

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین در ابلاغ روز چهارشنبه 22 آبان 98، دکتر محمدمهدی امام جمعه، استاد و معاون پژوهشی دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی را با توجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند ایشان با حفظ پست و ردیف سازمانی به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب کرد و از خدمات دکتر امیر پیمانی تقدیر و تشکر نمود.