اخبار اسلایدی
معارفه دکتر محمدمهدی امام جمعه سرپرست جدید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

1398/8/25 شنبه

با حضور مدیر پژوهشی و کارکنان ستاد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

همراه با صرف صبحانه

سالن اجتماعات معاونت

25 آبان 1398