اخبار اسلایدی
کارگاه دو روزه چگونه یک مقاله مرور نظامند بخوانیم برگزار شد

1398/9/2 شنبه

با تدریس دکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ویژه اعضای هیأت علمی، متخصصان، دستیاران رشته‌های بالینی شاغل در بیمارستان‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

22و 23 آبان 98