اخبار اسلایدی
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم سال 98

1398/11/14 دوشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند؛

جهت انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال، طبق آیین نامه مستندات رزومه پژوهشی خود را به صورت فیزیکی به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهید.

همچنین طبق مستندات ارسالی، چک لیست پژوهشگر برتر را تکمیل نمایید و به آدرس الکترونیکی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال فرمایید: studentresearch@qums.ac.ir

خواهشمند است در کنار مستندات، مدارک زیر را آماده و به صورت فیزیکی به کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی تحویل نمایید:

  1. دانشجویانی که تألیف یا ترجمه کتاب انجام داده اند، باید از شورای تألیف و ترجمه دانشگاه، نامه تأییدیه و امتیاز کسب شده را دریافت کنند.
  2. دانشجویانی که نوآوری، اختراع یا اکتشاف دارند باید دارای گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد. همچنین باید از شورای ابداعات و اختراعات دانشگاه، نامه تأییدیه و امتیاز کسب شده را دریافت کنند.

*** قابل توجه دانش آموختگان ***

دانش آموختگان تا دو سال پس از فارغ التحصیلی از آخرین مقطع تحصیلی خود، می توانند جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر، مدارک خود را به کارشناس مربوطه ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک: 15 اسفند 98

 دریافت چک لیست پژوهشگر برتر

 

دریافت آیین نامه بند ک