اخبار اسلایدی
مقاله دکتر امیر پاکپور با بیش از 500 استناد، به لیست مقالات Hotpaper در سایت Wos افزوده شد

1400/2/29 چهارشنبه

مقاله دکتر امیر پاکپور با عنوان The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation با بیش از 500 استناد، به لیست مقالات Hot paper در سایت Wos افزوده شد.http://sci.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=21a6e3e4-a235-4e9c-ba3b-bd985f8057c9دریافت فایل مقاله