اطلاعیه ها
دوره تابستانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بدینوسیله به استحضار میرساند اولین مدرسه تابستانی این دانشگاه در قالب 9 دوره آموزشی - پژوهشی از تاریخ 9 لغایت 14 شهریور ماه سال جاری برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران آزاد برگزار می گرد.

لینک دسترسی

دریافت پوستر