اطلاعیه ها
فراخوان حمایت از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی (invivo)

به استحضار می رساند ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در نظر دارد در راستای رشد و بهبود انجام تحقیق و توسعه در زمینه مطالعات درون تنی و نیز به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود کشور از طرح های مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی حمایت به عمل آورد. پروپوزال هایی که در زمینه های بهبود و توسعه مدل های حیوانی، تیمار (سلول، ژن، ماده شیمیایی، دارو و...) بر روی مدل حیوان آزمایشگاهی به منظور درمان بیماری، کشف یک مکانیسم خاص ایجادکننده یک بیماری یا درمان بر روی مدل حیوانی، طرح های نوآوری، توسعه و تحقیق منطبق بر نیازهای کشور در حوزه حیوانات آزمایشگاهی و تحقیقات درون تنی، بومی سازی و ساخت تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی مورد نیاز در تحقیقات درون تنی، طرح هایی با محوریت ویراش ژنوم (genome editing) در تحقیقات درون تنی (in vivo) بوده و مشمول شرایط آیین نامه موجود در وب سایت شبکه هستند می توانند از تاریخ 98/07/25 تا 98/08/25  مستندات خود را در سامانه ارسال طرح های شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی به آدرس amn.isti.ir  ثبت نمایند.