اطلاعیه ها
ثبت نام دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه تمدید گردید
زمان ثبت نام دانشجویان در جشنواره  دانشجوی نمونه تمدید گردید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 20 آبان ماه سال جاری با مراجعه به سامانه دانشجوی نمونه به آدرس nemooneh.behdasht.gov.ir ثبت نام نمایند.