اطلاعیه ها
تا 25 آبان ماه تمدید شد - استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد"استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب" را در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه مورخ 12 الی 14 آذرماه 1398 بصورت آزاد و با حضور فناوران، دانشجویان، ایده پردازان، اساتید، کارشناسان و متخصصان در محورهای ذیل برگزار نماید. جهت اطلاعات بیشتر به سایت رویداد با آدرس atisu.qums.ac.ir مراجعه نمایید.

محورهای رویداد:

  • بهینه سازی مصرف آب
  • احیاء منابع زیر زمینی
  • تامین آب در بحران
  • پیشگیری  از آلودگی  
  • تصفیه کننده های  نوین
  • آب های بسته بندی شده
  • نرم افزارهای کمیت و کیفیت
  • کاربرد نانو و زیست فناوری
  • نمونه برداری و آنالیز بر خط آب 
  • تشخیص و جلوگیری از هدر رفت


 دریافت پوستر فارسی

 دریافت پوستر انگلیسی