تازه های علمی
برنامه ملی غربالگری اُتیسم

جهت غربالگری بیماری اُتیسم  کودکان خود به سامانه  autism.behzisti.net  مراجعه کرده و به سئوالات آن پاسخ دهید.

 توضیحات کامل در سایت داده شده است.

نسخه قابل چاپ