تازه های علمی
فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1399

نظر به برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری، به استحضار می رساند مطابق فراخوان و دستورالعمل پیوست، فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از 1 مرداد ماه 99  لغایت 30 مهر ماه 99  به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های    "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" فعال می باشد.


دریافت دستورالعمل ثبت نام
دریافت فراخوان
نسخه قابل چاپ