اخبار

برگزاری مراسم اختتامیه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

مراسم اختتامیه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین و با مشارکت دانشجویان، در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مورخ 17 شهریور ماه 1396 ساعت 11:20 آغاز شد.

در این مراسم با حضور دکتر امانلو، دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت متبوع، دکتر داود محمدی، نماینده مجلس استان قزوین، دکتر مهرام، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین، دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین، سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی و دانشجویان از سراسر کشور آغاز شد.

دکتر سحر مقبلی نژاد، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین توضیحاتی در مورد کنگره از شروع تا کنون ارائه نمود و از همکاری کمیته کشوری تحقیقات وزارت متبوع، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دبیران کنگره و کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه نغمه صیادی، دبیر علمی کنگره اعلام کرد که در پذیرش اولیه 1631 خلاصه مقالات ارسالی بوده که 21 خلاصه مقاله اختراعات برای اولین بار پذیرفته شده و 1428 خلاصه مقاله به مرحله داوری مکاتبه ای رفته و با داوری 104 داور مکاتبه ای از دانشگاه های سراسر کشور، 12 مقاله به صورت سخنرانی و 10 مقاله به صورت پوستر برتر انتخاب شده اند.

پس از آن فاطمه امام قلیان، دبیر اجرایی کنگره اعلام نمود که از فراخوان اولیه در بهمن ماه سال گذشته 268 نفر از دانشجویان سراسر کشور اعلام آمادگی کردند که این افراد در 11 گروه مختلف طبقه بندی شده که 84 نفر برای میزبانی نهایی برگزیده شدند.

در ادامه دکتر داود محمدی، از ریاست دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و دبیران کنگره تقدیر و تشکر کرد.

در انتهای مراسم اختتامیه از 11 سخنران برتر، 10 پوستر برتر ، 3 ایده برتر، 4 داور برگزیده و یک مدرس برتر کارگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد و به برگزیده شده گان برتر جوایز نفیسی اهدا گردید.

بيشتر