مجله علمی دانشگاه

 


 

نام و نام خانوادگی: علطفه خشکچالی

سمت: کارشناس دفتر مجله

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2663 - 33357036

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: مهشید کلانتری

سمت: مسئول دبیرخانه دفتر مجله

        مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: اتاق عمل

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2663 - 33357036

 

لینک شرح وظایف