دفتر معاونت  

نام و نام خانوادگی: قاسم علی بخشی

سمت: متصدی امور دفتری (مسئول دفتر)

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: 

شماره تماس داخلی: 2600
شماره تماس مستقیم:
 33337006- 33368124-028
شماره تماس نمابر:  33350056-028

ایمیل: research.dpt@qums.ac.ir

 

شرح وظایف:

  •  تعیین وقت ملاقات مراجعین با معاون و مدیر
  •  دریافت و ارسال پیام‌هاي تلفنی، فکس و یاداشت‌ها
  •  پیگیري موارد ارجاع شده و ارائه گزارش نتایج حاصله
  •  هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات
  •  تنظیم برنامه‌هاي روزانه، جلسات، ملاقات‌ها، سفرها و بازدیدها