دفتر معاونت  

نام و نام خانوادگی: قاسم علی بخشی

سمت: متصدی امور دفتری (مسئول دفتر)

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: 

شماره تماس داخلی: 2600
شماره تماس مستقیم:
 33337006- 33368124-028
شماره تماس نمابر:  33350056-028

ایمیل: research.dpt@qums.ac.ir

 

شرح وظایف:

  •  تعیین وقت ملاقات مراجعین با معاون و مدیر
  •  دریافت و ارسال پیام‌هاي تلفنی، فکس و یاداشت‌ها
  •  پیگیري موارد ارجاع شده و ارائه گزارش نتایج حاصله
  •  هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات
  •  تنظیم برنامه‌هاي روزانه، جلسات، ملاقات‌ها، سفرها و بازدیدها


اطلاعات تماس با مدیران:
 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی امام جمعه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D) - استاد تمام
رشته تحصیلی: بهداشت محیط

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: memamjomeh@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2600 - 33337006

آدرس: بلوار شهید بهشتی – فرعی مودت – معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  -  ساعت  9   الی   11


مدیر پژوهش دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمهدی میرهاشمی

سمت: مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

مدرک تحصیلی: دکترای Ph.D

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: sm.mirhashemi@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2601 - 33337006

آدرس: بلوار شهید بهشتی – فرعی مودت – معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  -  ساعت  8   الی   10

 

رییس گروه توسعه فناوری سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب

مدرک تحصیلی: دکترای Ph.D

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: hkaryab@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی:  2620
شماره تماس مستقیم
 33364517

آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین 


رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرزاد غلامی

سمت: رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع

مدرک تحصیلی:  دکتری

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: sh.gholami@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2665- 33335447